Stary Targ


Idź do treści

2008

Wydarzenia

Jesieni± 2008 roku na terenie stadionu Gminnego Klubu Sportowego "Powi¶le" rozpoczęto budowę boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz niezbędn± infrastruktur± techniczn± w ramach projektu "Moje Boisko Orlik 2012". Projekt przewiduje wykonanie boiska do piłki nożnej, o nawierzchni syntetycznej typu sztuczna trawa o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 m x 56,0 m), wyposażone w bramki aluminiowe oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole do gry 15,1 m x 28,1 m) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wyposażone w tablice do koszykówki oraz słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) a także bramki aluminiowe do piłki ręcznej. Teren będzie ogrodzony oraz o¶wietlony. Powstan± też chodniki i ci±gi komunikacyjne z kostki polbrukowej. Zmodrenizowany zostanie budynek gospodarczy: zostanie on zaadaptowany na sanitarno-szatniowy. Nast±pi jego rozbudowa, wymiana pokrycia dachowego zostan± wykonane posadzki tynki i okładziny wewnętrzne, elewacja oraz ocieplenie budynku. Wymieniona zostanie stolarka, powstan± nowe wewnętrzne instalacje sanitarne a także wewnętrzna instalacjia elektryczna. Projekt obejmuje też zagospodarowanie terenu, zewnętrzne instalacje energetyczne i zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego