Stary Targ


Idź do treści

.

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy

      W piątek 15 maja 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy. Radni podjęli uchwały m. in. w następujących sprawach:

  • Dokonanie zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2020 r.
  • Wyrażenia zgody na nabycie nieruchorności gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości.
  • Ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w Gminie Stary Targ.
  • Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2020 roku.
  • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dąbrówka Malborska dotyczących działek o nr ew. I85, 62, 63 gmina Stary Targ.

Zdjęcie nadesłała p. Magdalena Wasiewicz.


XVII zwyczajna sesja Rady Gminy

Powrót do treści | Wróć do menu głównego