Stary Targ


Idź do treści

I Forum "Ekonomia ku wolności"

      Za nami I Forum "Ekonomia ku wolności", które odbyło się 13.11. (piątek) w Sztumskim Centrum Kultury. Spotkanie dotyczyło między innymi innowacyjnego modelu partnerstwa na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób osadzonych. Projekt realizowany był w szerokim partnerstwie zawiązanym między Zakładem Karnym w Sztumie, Spółdzielnią socjalną ISKRA a Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku. Do projektu dołączyły także Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu.

      Celem zawartego porozumienia była realizacja programu "Ekonomia ku Wolności" zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych i opuszczających zakłady karne przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej. Zaprezentowano model, który został stworzony w oparciu o lokalne potencjały, współpracę samorządu, sektora społecznego, biznesu i Zakładu Karnego w Sztumie. Podczas jego tworzenia czerpano z lokalnych zasobów, które są najmocniejszą stroną całego projektu. Wśród prelegentów dzielących się swoim doświadczeniem byli m.in. burmistrz Sztumu Leszek Tabor, mjr Kazimierz Rymer zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, Jakub Gossa wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Iskra.

      I Forum "Ekonomia ku wolności" cieszyło się dużym zainteresowaniem, przyjechały delegacje z Gdańska, Wejherowa, Elbląga, Grudziądza, Braniewa, Starogardu Gdańskiego oraz powiatów ościennych. Był to czas czerpania inspiracji, poszukiwania swoich własnych modeli, wykorzystujących lokalne szanse i możliwości oraz partnerskie współdziałanie różnych sektorów. Realizacja przedsięwzięcia udowodniła, że współpracując można osiągnąć więcej.

      Na zakończenie forum dokonano uroczystego otwarcia wystawy "Galopem do Wolności" – artystycznego komponentu modelu EkW. Jest to rewernisaż prac wykonanych przez osadzonych z zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu gdańskiego, które można obecnie oglądać w Sztumskim Centrum Kultury.

      Nowatorski model to część pierwszego w kraju programu re-adaptacyjnego "Ekonomia ku Wolności" realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie oraz Spółdzielnię Socjalną Iskra w Sztumskim Polu.

Relacja i zdjęcia: p. Jakub Gossa.

I Forum Ekonomia ku wolności

I Forum Ekonomia ku wolności

I Forum Ekonomia ku wolności

I Forum Ekonomia ku wolności

I Forum Ekonomia ku wolności

I Forum Ekonomia ku wolności

I Forum Ekonomia ku wolności

I Forum Ekonomia ku wolności

Powrót do treści | Wróć do menu głównego